Европроекти

Проект  и Главна цел:  „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ по  Договор № BG16RFOP002-2.073-12530-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по Процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”.

Главна цел: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Резултат: Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Бенефициент: “ИНФОРС БЪЛГАРИЯ ” ООД

Обща стойност на проекта: 6130,00 лв., от които 5210,50 лв. европейско финансиране  и 919,50 лв. национално съфинансиране.

Дата на стартиране на проекта: 04.09.2020г.

Дата на приключване на проекта: 04.12.2020г.

Проект и Главна цел:  Процедура чрез директно предоставяне BG16RFOP002-2.094 „Подкрепа чрез оборотни средства за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки чрез прилагане на схема за подпомагане от Национална агенция за приходите (НАП)“, финансирана от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по схема за набиране на заявления за подкрепа BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“. Главна цел: Осигуряване на оборотен капитал за регистрирани в Република България микро, малки и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки, за преодоляване на икономическите последствия.

Резултат: Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

 

Бенефициент: “ИНФОРС БЪЛГАРИЯ ” ЕООД

Обща стойност на проекта: 919,40 лв., от които 781,49 лв. европейско финансиране  и 137,91 лв. национално съфинансиране.

Дата на стартиране на проекта: 22.03.2021г.

Дата на приключване на проекта: 22.06.2021г.