fbpx

Кампания #LadyInForce

Инфорс БГ организира кампания с лозунг #LadyInForce. Каузата е със социална насоченост и цели намаляване насилието над жени. Нашият екип се стреми да мотивира максимален брой хора да вземат участие в различни видове спорт и семинари по самоотбрана, чиято основна цел е подобряването на физическото и психическо здраве, и редуцирането на агресията сред българското общество.

За поръчки!
X