Обадете ни се +359 877 56 0770

Народни танци

Народни танци

Българският танцов фолклор е изключително богат и разнообразен. Основен дял от движенията в народните танци се пада на краката. Всяко хоро обаче изисква характерна стойка на тялото, специфично движение на ръцете и особена изразност на лицето, което го прави различно от другите хора.
Народните хора и танци се отличават с много голямо ритмично и тактово разнообразие. Срещат се хора в прости равно делни тактове, сложни неравноделни, както и смесени и трудно достъпни за заучаване тактове. Изпълнението на движения и жестове в съответствие на ритъма и такта развиват бързината на мисълта, музикалния усет, своеобразна сръчности пъргавина. Тези придобити качества са характерни с това, че имат положителен пренос в други дейности и двигателни действия.
Въздействието, което то оказва върху човешкия организъм го определя като едно от средствата на физическото възпитание.
Танците се явяват като начин на общуване на човека с природата и окръжаваща го среда, посредством движения, пози и жестове. В много случаи те са обобщено отражение на околната действителност със своите емоционално обагрени художествени образи. Стилизираните движения въздействат емоционално и влияят върху мислите чувствата и волята на хората. Със своето специфично въздействие върху отделните части на тялото стимулира физическото развитие и дееспособност. Съчетанието на танца с музиката допълнително стимулира двигателната активност, което подпомага решаването на основните задачи на физическото възпитание. В основата на образователните задачи стои овладяването на богат набор от двигателни умения, навици и знания за българския фолклор. Възпитателните задачи се решават чрез развитието на морално-волеви и естетически качества. Редовното и системно практикуване на танците съдейства за укрепване на здравето на занимаващите и подобрява съпротивителните сили на организма.
Народните танците въздействат върху човека в няколко посоки. Чрез тях се въздейства положително върху повечето органи и системи на човешкото тяло. В най-голяма степен се повлиява сърдечносъдовата и дихателните системи.
Прецизното изпълнение на отделните танцови движения свързани с характерен ритъм, трайност, темп и амплитуда предявяват значителни изисквания към ставите и ставния апарат. Подобряват се силата, еластичността и подвижността на ставите и ставните повърхности.
Българският фолклор е богатство! Всеки трябва да знае и предава на идните поколения, богатството и необятността на българското изкуство!

Каролина Кехайова

Каролина Кехайова

Инструктор

10 години професионален опит

ВАШИТЕ ЦЕЛИ СА НАШАТА МИСИЯ

Спортен Център InForce BG
график и резервация класове

Copyright 2023 © InForceBG all rights reserved