Оперативна програма

Проект  и Главна цел:  „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ по  Договор № BG16RFOP002-2.073-12530-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по Процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”.

Главна цел: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Резултат: Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Бенефициент: “ИНФОРС БЪЛГАРИЯ ” ООД

Обща стойност на проекта: 6130,00 лв., от които 5210,50 лв. европейско финансиране  и 919,50 лв. национално съфинансиране.

Дата на стартиране на проекта: 04.09.2020г.

Дата на приключване на проекта: 04.12.2020г.