Може да се запознаете с инструкциите за запазване на място онлайн и правилата на InForce Sport Center от този линк.

X