fbpx

Може да се запознаете с инструкциите за запазване на място онлайн и правилата на InForce Sport Center от този линк.

За записване за класовете, натиснете върху избрания клас и преминете регистрацията!
Записването за сутрешните класове е задължително до 22ч на предния ден, с цел осигуряване на провеждането на класа.

X