График

  • Може да се запознаете с инструкциите за запазване на място онлайн и правилата на InForce BG от този линк.
  • Молим ви за предварителна резервация, преди всеки клас, с цел подсигуряване на вашето място и осъществяване на съответното занятие!
  • За записване за класовете, натиснете върху избрания клас и преминете регистрацията!
    Записването за сутрешните класове е задължително до 22ч на предния ден, с цел осигуряване на провеждането на класа.
  • Груповите занимания изискват минимум от 3-ма човека, заявили официално участие поне 1 час преди започването на класа.
  • В случай, че системата ни отчете недостатъчен брой записали се участници, ние сме длъжни да отменим класа, информирайки затова инструкторът и всички заявили участие!